Kaspersky

กรุณาเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ / Select products
Main Product :
Sub Product :
ปกป้องขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti Virus 5 PCs 2 Year (Renewal)
Kaspersky Anti Virus 5 PCs 2 Year (Renewal)
ป้องกันไวรัสทุกชนิด แบบเรียลไทม์ บล็อกการโจมตีทางเครือข่าย และการใช้ช่องโหว่ของระบบ ปกป้องไฟล์ต่างๆ ให้ปลอดภัย โดยที่คอมพิวเตอร์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องไม่ช้า
฿ 2,090  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC /2Year
Kaspersky Anti-Virus 1 PC /2Year
ป้องกันไวรัสทุกชนิด แบบเรียลไทม์ บล็อกการโจมตีทางเครือข่าย และการใช้ช่องโหว่ของระบบ ปกป้องไฟล์ต่างๆ ให้ปลอดภัย โดยที่คอมพิวเตอร์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องไม่ช้า
฿ 890  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year
 • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 600  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,080 1,200   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (4 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 2,100 2,400   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (Renewal)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (Renewal)
 • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 400  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year Renewal (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year Renewal (2 Code)
แบบ 1 Device 2 Code ใช้งานได้ 2 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
฿ 720 800   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year Renewal (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year Renewal (4 Code)
แบบ 1 Device 4 Code ใช้งานได้ 4 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
฿ 1,440 1,600   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year
แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 430.- / เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 1,290  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 2,300 2,580   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (3 Code)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (3 Code)

1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ

฿ 3,400 3,870   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 4,500 5,160   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (Renewal)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (Renewal)
แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 273.33.- / เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 820  
ป้องกันไวรัสที่จำเป็น 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year Renewal (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year Renewal (2 Code)
แบบ 3 Devices 2 Code ใช้งานได้ 6 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
฿ 1,480 1,640   
ป้องกันไวรัสที่จำเป็น 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year Renewal (3 Code)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year Renewal (3 Code)
แบบ 3 Devices 3 Code ใช้งานได้ 9 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
฿ 2,220 2,460   
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 12 เครื่อง 1 ปี Renewal (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 12 เครื่อง 1 ปี Renewal (4 Code)
แบบ 3 Devices 4 Code ใช้งานได้ 12 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
฿ 2,960 3,280   
การป้องกันไวรัสที่จำเป็น 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 2 Year (Renewal)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 2 Year (Renewal)
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
฿ 1,390  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 2Year
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 2Year

แบบ 3 PCs ใช้งาน 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี  ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค เฉลี่ย 331.67.- / เครื่อง / ปี

฿ 1,990  
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 5 PCs 2 Year
Kaspersky Anti-Virus 5 PCs 2 Year
แบบ 5 PCs ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี  ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค เฉลี่ย 299.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,990  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year (2 Code)
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year (2 Code)

1. ใช้ได้ทั้ง Windows, Mac, Android

2. ปกป้องธุรกรรมการเงินออนไลน์ และภัยทางอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

฿ 1,530 1,700   
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year (4 Code)
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year (4 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,990 3,400   
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Internet Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 5,900 6,760   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 1Year (2 Code)
Kaspersky Internet Security 3Devices 1Year (2 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 3,050 3,380   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 1Year (3 Code)
Kaspersky Internet Security 3Devices 1Year (3 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 4,460 5,070   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device 1 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 1 Device 1 Year (Renewal)
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 530  
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device 1Year Renewal (2 Code)
Kaspersky Internet Security 1 Device 1Year Renewal (2 Code)
แบบ 1 Device 2 Code ใช้งานได้ 2 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook, Mac และ Smart Phone
฿ 960 1,060   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device 1Year Renewal (4 Code)
Kaspersky Internet Security 1 Device 1Year Renewal (4 Code)
แบบ 1 Device 4 Code ใช้งานได้ 4 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook, Mac และ Smart Phone
฿ 1,900 2,120   
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device 2 Year
Kaspersky Internet Security 1 Device 2 Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 645.- / เครื่อง / ปี
฿ 1,290  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device 2 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 1 Device 2 Year (Renewal)
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 900  
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device/1Year
Kaspersky Internet Security 1 Device/1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 850  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 3 Months
Kaspersky Internet Security 1Device 3 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 230 290   
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 6 Months
Kaspersky Internet Security 1Device 6 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 459 490   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android / เฉลี่ย 563.33.- / เครื่อง
฿ 1,690  
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android / เฉลี่ย 366.67.- / เครื่อง
฿ 1,100  
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year Renewal (2 Code)
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year Renewal (2 Code)
แบบ 3 Devices 2 Code ใช้งานได้ 6 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook, Mac และ Smart Phone
฿ 1,980 2,200   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year Renewal (3 Code)
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year Renewal (3 Code)
แบบ 3 Devices 3 Code ใช้งานได้ 9 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook, Mac และ Smart Phone
฿ 2,970 3,300   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 2 Year
Kaspersky Internet Security 3 Devices 2 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 448.34.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,690  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 2 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 3 Devices 2 Year (Renewal)
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,880  
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 12 เครื่อง 1 ปี Renewal (4 Code)
Kaspersky Internet Security 12 เครื่อง 1 ปี Renewal (4 Code)
แบบ 3 Devices 4 Code ใช้งานได้ 12 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Mac และ Android 
฿ 3,960 4,400   
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 3 Months
Kaspersky Internet Security 3Devices 3 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 460 509   
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 6 Months
Kaspersky Internet Security 3Devices 6 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 930 1,020   
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 5 Devices 2 Year
Kaspersky Internet Security 5 Devices 2 Year
แบบ 5 Devices ใช้งานได้ 5 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 409.- / เครื่อง / ปี
฿ 4,090  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 5 Devices 2 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 5 Devices 2 Year (Renewal)
แบบ 5 Device ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 2,860  
โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับ Android 
Kaspersky Internet Security for Android 1 Device 1 Year
Kaspersky Internet Security for Android 1 Device 1 Year
1.การปกป้องไวรัสบนมือถือและแท็บแล็ตของคุณ
฿ 490  
การปกป้องขั้นสูงสำหรับ Mac 
Kaspersky Internet Security for Mac 1 Device 1 Year
Kaspersky Internet Security for Mac 1 Device 1 Year
 • Delivers more than antivirus for Mac – to protect your privacy
 • Protects against hackers, attackers & more
 • Protects your privacy & personal information
 • Protects money when you bank & shop online
฿ 590  
VPN แบบ Unlimited ปลอดภัยและรวดเร็ว 
Kaspersky Secure Connection VPN 5 Devices 1 Year
Kaspersky Secure Connection VPN 5 Devices 1 Year
บริการ VPN แบบ Unlimited เข้าเว็บได้ทั่วโลก ปลอดภัยเป็นส่วนตัว 1 บัญชีผู้ใช้จำเป็นต้องมีบัญชี My Kaspersky เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
฿ 430 490   
การป้องกันขั้นสุดด้วยเทคโนโลยี Cloud 
Kaspersky Security Cloud Personal 3 Devices 1 Year
Kaspersky Security Cloud Personal 3 Devices 1 Year
ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ทุกรูป เสริมเกราะป้องกันขั้นสุดด้วยเทคโนโลยี Cloud
฿ 2,090 2,190   
การป้องกันขั้นสุดด้วยเทคโนโลยี Cloud 
Kaspersky Security Cloud Personal 5 Devices 1 Year
Kaspersky Security Cloud Personal 5 Devices 1 Year
ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ทุกรูป เสริมเกราะป้องกันขั้นสุดด้วยเทคโนโลยี Cloud
฿ 2,590 2,690   
การป้องกันไวรัสระดับองค์กร 
Kaspersky Small Office Security 25 PCs + 3 Server 1 Year (Renewal)
Kaspersky Small Office Security 25 PCs + 3 Server 1 Year (Renewal)

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 14,900  
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security 10 PCs + 1 Server 1 Year
Kaspersky Small Office Security 10 PCs + 1 Server 1 Year

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 8,490  
การป้องกันไวรัสระดับองค์กร 
Kaspersky Small Office Security 10 PCs + 1 Server 1 Year (Renewal)
Kaspersky Small Office Security 10 PCs + 1 Server 1 Year (Renewal)

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 6,790  
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security 15 PCs + 2 Server 1 Year
Kaspersky Small Office Security 15 PCs + 2 Server 1 Year

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 13,500  
การป้องกันไวรัสระดับองค์กร 
Kaspersky Small Office Security 15 PCs + 2 Server 1 Year (Renewal)
Kaspersky Small Office Security 15 PCs + 2 Server 1 Year (Renewal)

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 10,900  
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security 20 PCs + 2 Server 1 Year
Kaspersky Small Office Security 20 PCs + 2 Server 1 Year

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 15,900  
การป้องกันไวรัสระดับองค์กร 
Kaspersky Small Office Security 20 PCs + 2 Server 1 Year (Renewal)
Kaspersky Small Office Security 20 PCs + 2 Server 1 Year (Renewal)

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 12,900  
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security 25 PCs + 3 Server 1 Year
Kaspersky Small Office Security 25 PCs + 3 Server 1 Year

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 17,900  
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security 5 PCs + 1 Server 1 Year
Kaspersky Small Office Security 5 PCs + 1 Server 1 Year

1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 6,600  
การป้องกันไวรัสระดับองค์กร 
Kaspersky Small Office Security 5 PCs + 1 Server 1 Year (Renewal)
Kaspersky Small Office Security 5 PCs + 1 Server 1 Year (Renewal)
1.ป้องกันไวรัส ภัยออนไลน์ ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่อง Server
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky
฿ 5,290  
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 3Devices 3 Months
Kaspersky Total Security 3Devices 3 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 520 690   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 990  
ป้องกันดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year (Renewal)
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year (Renewal)
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 740  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1Year Renewal (2 Code)
Kaspersky Total Security 1 Device 1Year Renewal (2 Code)
แบบ 1 Device 2 Code ใช้งานได้ 2 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook, Mac และ Android
฿ 1,330 1,480   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1Year Renewal (4 Code)
Kaspersky Total Security 1 Device 1Year Renewal (4 Code)
แบบ 1 Device 4 Code ใช้งานได้ 4 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook,Mac และ Android
฿ 2,660 2,960   
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1 Device 2 Year (Renewal)
Kaspersky Total Security 1 Device 2 Year (Renewal)
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,180  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 2Year
Kaspersky Total Security 1 Device 2Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 1,690  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device 1Year (2 Code)
Kaspersky Total Security 1Device 1Year (2 Code)
แบบ 1 Device 2 Code ใช้งานได้ 2 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,780 1,980   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device 1Year (4 Code)
Kaspersky Total Security 1Device 1Year (4 Code)
แบบ 1 Device 4 Code ใช้งานได้ 4 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 3,500 3,960   
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1Device 3 Months
Kaspersky Total Security 1Device 3 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 270 320   
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1Device 6 Months
Kaspersky Total Security 1Device 6 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 540 600   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
Kaspersky Total Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,400  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3 Devices 1 Year Renewal (2 Code)
Kaspersky Total Security 3 Devices 1 Year Renewal (2 Code)
แบบ 3 Devices 2 Code ใช้งานได้ 6 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook,Mac และ Android
฿ 2,520 2,800   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3 Devices 1Year Renewal (3 Code)
Kaspersky Total Security 3 Devices 1Year Renewal (3 Code)
แบบ 3 Devices 3 Code ใช้งานได้ 9 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC,Notebook,Mac และ Android
฿ 3,780 4,200   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3 Devices 2 Year
Kaspersky Total Security 3 Devices 2 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 3,090  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 12 เครื่อง 1 ปี Renewal (4 Code)
Kaspersky Total Security 12 เครื่อง 1 ปี Renewal (4 Code)
แบบ 3 Devices 4 Code ใช้งานได้ 12 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Mac และ Android 
฿ 5,040 5,600   
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 3Devices (Renewal) 2Year
Kaspersky Total Security 3Devices (Renewal) 2Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 2,160  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Devices 1Year (2 Code)
Kaspersky Total Security 3Devices 1Year (2 Code)
แบบ 3 Devices 2 Code ใช้งานได้ 6 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 3,400 3,780   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Devices 1Year (3 Code)
Kaspersky Total Security 3Devices 1Year (3 Code)
แบบ 3 Devices 3 Code ใช้งานได้ 9 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 4,990 5,670   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Total Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 6,600 7,560   
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 3Devices 6 Months
Kaspersky Total Security 3Devices 6 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 6เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 990 1,100   
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 5 Devices 2Year
Kaspersky Total Security 5 Devices 2Year
แบบ 5 Devices ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 4,890  
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 5Devices (Renewal) 2Year
Kaspersky Total Security 5Devices (Renewal) 2Year
แบบ 5 Devices ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 3,400  
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
KasperskyTotal Security 3 Devices 1 Year
KasperskyTotal Security 3 Devices 1 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 1,890  

| ge401foh82u0ft8qe11t1u2fh6 / 01aee8654ae10f633553500b90a00baf
Untitled Document