Kaspersky

เว็บไซต์หลักผลิตภัณฑ์ : Kaspersky Thailand / แคสเปอร์สกี้ ประเทศไทย

ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus  1Device 1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device 1Year

1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย

฿ 600 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renewal) 1Year
1.การป้องกันแบบเรียลไทม์
   ตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆ
2.ตรวจสอบความปลอดภัย
   ของไฟล์และเว็บไซต์
   ที่คุณเข้าใช้งานได้ทันที
฿ 400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device 1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device 1Year
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 1,290 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device (Renewal) 1Year
1.การป้องกันแบบเรียลไทม์
   ตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆ
2.ตรวจสอบความปลอดภัย
   ของไฟล์และเว็บไซต์
   ที่คุณเข้าใช้งานได้ทันที
฿ 820 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device 2Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device 2Year

1.การป้องกันแบบเรียลไทม์
2.ทำงานเชิงรุก
3.ตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆ
4.ระบุมัลแวร์ที่ไม่รู้จัก

฿ 1,990 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 5Device 2Year
Kaspersky Anti-Virus 5Device 2Year
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
การจัดการความปลอดภัย
฿ 2,990 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security  1Device 1Year
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 850 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security  1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Internet Security 1Device (Renewal) 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 530 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security  1Device 2Year
Kaspersky Internet Security 1Device 2Year

1. ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์ และภัยทางอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

2. แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้ Wifi

฿ 1,290 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security  3Device 1Year
Kaspersky Internet Security 3Device 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security  3Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Internet Security 3Device (Renewal) 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,100 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device 2Year
Kaspersky Internet Security 3Device 2Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 5Device 2Year
Kaspersky Internet Security 5Device 2Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 4,090 
โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับ Android 
Kaspersky Internet Security for Android
Kaspersky Internet Security for Android
1.การปกป้องไวรัสบนมือถือและแท็บแล็ตของคุณ
฿ 490 
การป้องกันระดับพรีเมียม 
Kaspersky Internet Security for Mac
Kaspersky Internet Security for Mac
1.Kaspersky Internet Security gives you so much
more than just Mac security
฿ 590 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security10PCs+1Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security10PCs+1Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 8,490 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security15PCs+2Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security15PCs+2Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 13,500 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security20PCs+2Server1ปี
Kaspersky Small Office Security20PCs+2Server1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 15,900 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security25PCs+3Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security25PCs+3Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 17,900 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security 5PCs+1 Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security 5PCs+1 Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 6,600 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  1Device 1Year
Kaspersky Total Security 1Device 1Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 990 
ป้องกันดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Total Security 1Device (Renewal) 1Year
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 740 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  1Device 2Year
Kaspersky Total Security 1Device 2Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,690 
Total Solution Total Security 
Kaspersky Total Security  3Device 2Year
Kaspersky Total Security  3Device 2Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,090 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  5Devices 2Year
Kaspersky Total Security  5Devices 2Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 4,890 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  3Device 1Year
Kaspersky Total Security  3Device 1Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,890 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  3Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Total Security 3Device (Renewal) 1Year
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,400 

| umb50inqbfvfdma73jrt7l92j3 / d129023ebe480063608666d713fae9c1
Untitled Document