Kaspersky

กรุณาเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ / Select products
Main Product :
Sub Product :
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device/1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device/1Year
 • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 540 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renew) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renew) 1Year
 • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device/1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device/1Year

แบบ 3 PCs ใช้งาน 3 เครื่อง เฉลี่ย  430.- / เครื่อง

ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค  

฿ 1,161 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device (Renew) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device (Renew) 1Year

แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 273.33.- / เครื่อง

ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค  

฿ 820 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew 2 Code (2 เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew 2 Code (2 เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 720 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew (4 เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew (4 เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,440 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,080 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 2,100 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,480 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (9เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (9เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 2,220 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 2,300 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Anti-Virus 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)

1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ

฿ 3,400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device/2Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device/2Year

แบบ 3 PCs ใช้งาน 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี  ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค เฉลี่ย 331.67.- / เครื่อง / ปี

฿ 1,990 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 5Device/2Year
Kaspersky Anti-Virus 5Device/2Year
แบบ 5 PCs ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี  ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค เฉลี่ย 299.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,990 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device/1Year
Kaspersky Internet Security 1Device/1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 765 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device (Renew) 1Year
Kaspersky Internet Security 1Device (Renew) 1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 530 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device/ 2Year
Kaspersky Internet Security 1Device/ 2Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 645.- / เครื่อง / ปี
฿ 1,290 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device/ 1Year
Kaspersky Internet Security 3Device/ 1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 563.33.- / เครื่อง
฿ 1,521 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(2เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(2เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 960 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(4 เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(4 เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,900 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Internet Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)

1. ใช้ได้ทั้ง Windows, Mac, Android

2. ปกป้องธุรกรรมการเงินออนไลน์ และภัยทางอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

฿ 1,530 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Internet Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,990 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3D1YRenew (9เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 3D1YRenew (9เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,970 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,980 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device (Renew) 1Year
Kaspersky Internet Security 3Device (Renew) 1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 366.67.- / เครื่อง
฿ 1,100 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Internet Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 3,050 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Internet Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 4,460 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device/ 2Year
Kaspersky Internet Security 3Device/ 2Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 448.34.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 5Device/ 2Year
Kaspersky Internet Security 5Device/ 2Year
แบบ 5 Devices ใช้งานได้ 5 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 409.- / เครื่อง / ปี
฿ 4,090 
โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับ Android 
Kaspersky Internet Security for Android
Kaspersky Internet Security for Android
1.การปกป้องไวรัสบนมือถือและแท็บแล็ตของคุณ
฿ 490 
การปกป้องขั้นสูงสำหรับ Mac 
Kaspersky Internet Security for Mac
Kaspersky Internet Security for Mac
 • Delivers more than antivirus for Mac – to protect your privacy
 • Protects against hackers, attackers & more
 • Protects your privacy & personal information
 • Protects money when you bank & shop online
฿ 590 
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security10PCs+1Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security10PCs+1Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 8,490 
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security15PCs+2Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security15PCs+2Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 13,500 
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security20PCs+2Server1ปี
Kaspersky Small Office Security20PCs+2Server1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 15,900 
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security25PCs+3Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security25PCs+3Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 17,900 
ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 
Kaspersky Small Office Security 5PCs+1 Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security 5PCs+1 Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 6,600 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device/ 1Year
Kaspersky Total Security 1Device/ 1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 891 
ป้องกันดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device (Renew) 1Year
Kaspersky Total Security 1Device (Renew) 1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 740 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Total Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,500 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device/ 2Year
Kaspersky Total Security 1Device/ 2Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง เฉลี่ย 845.- / ปี สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,690 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Total Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,400 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew(2 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew(2 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,330 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew ( 4เครื่อง)
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew ( 4เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 2,660 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Total Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,780 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 2,520 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (9 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (9 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,780 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Device/ 1Year
Kaspersky Total Security 3Device/ 1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 630.- / เครื่อง
฿ 1,701 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Device (Renew) 1Year
Kaspersky Total Security 3Device (Renew) 1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 466.67- / เครื่อง
฿ 1,400 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Total Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 4,990 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Device/ 2Year
Kaspersky Total Security 3Device/ 2Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 505.- / เครื่อง / ปี
฿ 3,090 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 5Devices/ 2Year
Kaspersky Total Security 5Devices/ 2Year
แบบ 5 Devices ใช้งานได้ 5 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 489.- / เครื่อง / ปี
฿ 4,890 

| 1ini503pebhd0pqpt3hif10dve / 2d658d08570893c410377641f3a2f83b
Untitled Document