ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year
  • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 600 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device/1Year
Kaspersky Internet Security 1 Device/1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 850 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 990 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year
แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 430.- / เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 1,290 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android / เฉลี่ย 563.33.- / เครื่อง
฿ 1,690 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
KasperskyTotal Security 3 Devices 1 Year
KasperskyTotal Security 3 Devices 1 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 1,890 

Kaspersky แบบรายเดือน

ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 3 Months
Kaspersky Internet Security 1Device 3 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 230 290  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 6 Months
Kaspersky Internet Security 1Device 6 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 459 490  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 3 Months
Kaspersky Internet Security 3Devices 3 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 460 509  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 6 Months
Kaspersky Internet Security 3Devices 6 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 930 1,020  
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1Device 3 Months
Kaspersky Total Security 1Device 3 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 270 320  
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1Device 6 Months
Kaspersky Total Security 1Device 6 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 540 600  
ดู Product ทั้งหมด

Kaspersky Anti-Virus

ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year
  • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 600 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year
แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 430.- / เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 1,290 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (Renewal)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (Renewal)
  • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (Renewal)
Kaspersky Anti-Virus 3 PCs 1 Year (Renewal)
แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 273.33.- / เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 820 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 5 PCs 2 Year
Kaspersky Anti-Virus 5 PCs 2 Year
แบบ 5 PCs ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี  ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค เฉลี่ย 299.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,990 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 1 PC 1 Year (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,080 1,200  
ดู Product ทั้งหมด

Kaspersky Internet Security

ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device/1Year
Kaspersky Internet Security 1 Device/1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 850 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android / เฉลี่ย 563.33.- / เครื่อง
฿ 1,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1 Device 1 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 1 Device 1 Year (Renewal)
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 530 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
Kaspersky Internet Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android / เฉลี่ย 366.67.- / เครื่อง
฿ 1,100 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3 Devices 2 Year
Kaspersky Internet Security 3 Devices 2 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 448.34.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet  Security 3Devices 1Year (3 Code)
Kaspersky Internet Security 3Devices 1Year (3 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 4,460 5,070  
ดู Product ทั้งหมด

Kaspersky Total Security

ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 990 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
KasperskyTotal Security 3 Devices 1 Year
KasperskyTotal Security 3 Devices 1 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 1,890 
ป้องกันดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year (Renewal)
Kaspersky Total Security 1 Device 1 Year (Renewal)
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 740 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
Kaspersky Total Security 3 Devices 1 Year (Renewal)
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,400 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3 Devices 2 Year
Kaspersky Total Security 3 Devices 2 Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 3,090 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device 1Year (4 Code)
Kaspersky Total Security 1Device 1Year (4 Code)
แบบ 1 Device 4 Code ใช้งานได้ 4 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 3,500 3,960  
ดู Product ทั้งหมด

สินค้าอื่นๆ

Visualizer เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
Visualizer เครื่องฉายภาพ 3 มิติ รุ่น V500 | Document Camera | Document  Presenter แถมฟรี!! SD Card 64 GB และ เมาส์ไร้สาย
Visualizer เครื่องฉายภาพ 3 มิติ รุ่น V500 | Document Camera | Document Presenter แถมฟรี!! SD Card 64 GB และ เมาส์ไร้สาย

สุดยอดสินค้าดี ครบจบทุกฟังชั่น Zoom 100 เท่า ภาพคมชัดด้วยกล้อง 8 ล้านพิกเซลส์

฿ 12,900 
ประชุมจบ ครบในเซ็ตเดียวSet1 
ชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมครบวงจร อุปกรณ์ประชุมทางไกล อุปกรณ์ประชุมออนไลน์ Smart Conference Solution/Group Video Conference/ Conference Meeting/ VDO Conferen group (Set1)
ชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมครบวงจร อุปกรณ์ประชุมทางไกล อุปกรณ์ประชุมออนไลน์ Smart Conference Solution/Group Video Conference/ Conference Meeting/ VDO Conferen group (Set1)
Conference set อุปกรณ์การประชุมแบบครบครัน คุณภาพดีกับแบรน์ชั้นนำขายดีในประเทศสิงคโปร์
฿ 29,990 32,880  
HP Conference Camera AI Noise Reduction 
HP Webcam Conference Camera W500 Intelligent Noise Reduction
HP Webcam Conference Camera W500 Intelligent Noise Reduction
ภาพชัดระดับ Full HD วิดีโอลื่นไหล ไม่มีสะดุด  
เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ
฿ 2,690 2,990  
ถุงมือจับการเคลื่อนไหวนิ้วมือ 
Data glove (VRTrix) ถุงมือจับการเคลื่อนไหว
Data glove (VRTrix) ถุงมือจับการเคลื่อนไหว
VRTRIX™ Data Glove คือถุงมือ motion capture ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวบริเวณนิ้วมือ โดยใช้ตัว sensor จำนวน 6 จุดในแต่ละข้างในการตรวจจับการเคลื่อนไหว
฿ 150,000 159,000  
ภาพคมชัด ความสว่างสูง DW832 
Vivitek Projector DW832
Vivitek Projector DW832

1.ความสว่างสูง: 5000 ANSI Lumens

2.ความละเอียด: WXGA (1280x800)

3.อัตราความคมชัด : 15,000:1


฿ 45,990 
SecuX Hardware Wallet กระเป๋าเงินดิจิตอล W10 
ขายดีอันดับ1 กระเป๋าเงินดิจิตอล SecuX Crypto Hardware Wallet W10
ขายดีอันดับ1 กระเป๋าเงินดิจิตอล SecuX Crypto Hardware Wallet W10
อุปกรณ์กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ เป็นห้องนิรภัย ช่วยเก็บรักษาสกุลเงินดิจิตอลให้ปลอดภัย
฿ 2,200 2,990  

| ccna3t77s4bbldasapijgrtg4f / c903e8fe508b1dd063c2ecfc3073a933
Untitled Document