Kaspersky แบบรายเดือน

ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 3 Months
Kaspersky Internet Security 1Device 3 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 230 290  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 6 Months
Kaspersky Internet Security 1Device 6 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 459 490  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 3 Months
Kaspersky Internet Security 3Devices 3 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 460 509  
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices 6 Months
Kaspersky Internet Security 3Devices 6 Months
แบบ 3 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 930 1,020  
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1Device 3 Months
Kaspersky Total Security 1Device 3 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 3 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 270 320  
การปกป้องขั้นสูงสุด 
Kaspersky Total Security 1Device 6 Months
Kaspersky Total Security 1Device 6 Months
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 6 เดือน ปกป้องระยะสั้น ติดตั้งง่าย เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย/ใช้ชั่วคราว
฿ 540 600  
ดู Product ทั้งหมด

Kaspersky Anti-Virus

ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device/1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device/1Year
  • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 600 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Devices/1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Devices/1Year

แบบ 3 PCs ใช้งาน 3 เครื่อง เฉลี่ย  430.- / เครื่อง

ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค  

฿ 1,290 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renewal) 1Year
  • แบบ 1 PC ใช้งานได้ 1 เครื่อง
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
฿ 400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Devices (Renewal) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Devices (Renewal) 1Year

แบบ 3 PCs ใช้งานได้ 3 เครื่อง เฉลี่ย 273.33.- / เครื่อง

ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค  

฿ 820 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 5Devices/2Year
Kaspersky Anti-Virus 5Devices/2Year
แบบ 5 PCs ใช้งานได้ 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี  ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค เฉลี่ย 299.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,990 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,080 1,200  
ดู Product ทั้งหมด

Kaspersky Internet Security

ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device/1Year
Kaspersky Internet Security 1Device/1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 850 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices/1Year
Kaspersky Internet Security 3Devices/1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 563.33.- / เครื่อง
฿ 1,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Internet Security 1Device (Renewal) 1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 530 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices (Renewal) 1Year
Kaspersky Internet Security 3Devices (Renewal) 1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 366.67.- / เครื่อง
฿ 1,100 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Devices/ 2Year
Kaspersky Internet Security 3Devices/ 2Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  /  เฉลี่ย 448.34.- / เครื่อง / ปี
฿ 2,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Internet Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 4,460 5,070  
ดู Product ทั้งหมด

Kaspersky Total Security

ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device/1Year
Kaspersky Total Security 1Device/1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 990 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Devices/1Year
Kaspersky Total Security 3Devices/1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  
฿ 1,890 
ป้องกันดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Total Security 1Device (Renewal) 1Year
แบบ 1 Device ใช้งานได้ 1 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android
฿ 740 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Devices (Renewal) 1Year
Kaspersky Total Security 3Devices (Renewal) 1Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 1,400 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Devices/ 2Year
Kaspersky Total Security 3Devices/ 2Year
แบบ 3 Devices ใช้งานได้ 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android  
฿ 3,090 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Total Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
แบบ 1 Device 4 Code ใช้งานได้ 4 เครื่อง สามารถเลือกติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook,Mac และ Android 
฿ 3,500 3,960  
ดู Product ทั้งหมด

สินค้าอื่นๆ

เชื่อต่อด้วย Wifi ไกลระยะ 4เมตร 
Conference Speakerphone Warranty 2 Years
Conference Speakerphone Warranty 2 Years

1. ระยะไกลถึง 4 เมตร

2. เสียงเสถียรชัดเจน

3. เชื่อมต่อด้วย Wifi

฿ 7,990 8,500  
creative joystick 
ครีเอทีฟ เมาส์ Creative Mouse (Orbital 2)
ครีเอทีฟ เมาส์ Creative Mouse (Orbital 2)

Creative Joystick ควบคุมและสั่งงานได้หลายฟังก์ชั่น ด้วยคีย์ลัดมากถึง 200 รายการ รองรับ Creative Software app

฿ 12,900 17,900  
2D ที่ง่ายที่สุด 
CrazyTalk Animator 3 Pipeline 1PC 1 Year
CrazyTalk Animator 3 Pipeline 1PC 1 Year

ซอฟต์แวร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ที่ง่ายที่สุด ด้วยเครื่องมือการทำงานที่หลากหลาย และมี Template and preset มากมาย คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นตัวละครที่เคลื่อนไหวควบคุมตัวละคร และการขยับปากลิปซิงค์ ทำงานร่วมกับ photoshop อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

฿ 2,900 4,200  
ภาพคมชัด ความสว่างสูง 
Vivitek Projector DX977-WT
Vivitek Projector DX977-WT

1.ความสว่างสูง: 6000 ANSI Lumens

2.ความละเอียด: XGA (1024x768)

3.อัตราความคมชัด : 15,000:1


฿ 67,000 
ลมแรงแซงทอร์นาโด!! 
Air Circulator AIR901F
Air Circulator AIR901F
ที่สุดของดีไซด์และพลังความแรงของลม
฿ 2,590 2,990  
2D ที่ง่ายที่สุด 
Cartoon Animator4 Pipeline (Facial Mocap bundle) Life Time
Cartoon Animator4 Pipeline (Facial Mocap bundle) Life Time
สร้างงาน แอนิเมชั่น 2D แบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือ และ Template ที่มากมาย ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้คุณสร้างผลงาน แอนิเมชั่น 2D ได้อย่างรวดเร็ว 
฿ 12,000 15,900  

| fu0fke6nr57ndke63l8o9drc5h / 451bf576b332d659ee1faaf9fa926c8d
Untitled Document