วิธีการสั่งซื้อสินค้า
1.1. เลือกชมสินค้าของเรา
How to Order
1.2. เมื่อเลือกได้สินค้าที่ต้องการ คลิกที่ "ADD TO CART"
How to Order
1.3. สินค้าที่ท่านเลือกจะเข้าไปอยู่ในตะกร้าสินค้า ถ้ายังต้องการเลือกซื้อสินค้าอื่นๆต่อ ก็แค่ คลิกที่ "ซื้อสินค้าเพิ่ม" ระบบก็จะกลับไปที่หน้าสินค้าเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อต่อได้ทันที หรือถ้าต้องการชำระค่าสินค้าที่ท่านเลือกซื้อ ก็เพียงคลิกที่ "ชำระเงิน"
How to Order
2.1. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกวิธีการชำระ และข้อมูลอื่นๆตามต้องการ จากนั้น คลิกที่ "ดำเนินการขั้นตอนต่อไป"
How to Order
3.1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ "แก้ไขข้อมูล" หรือ คลิกที่ "ยืนยันการสั่งซื้อ" จากนั้นระบบจะประมวลผล พร้อมทั้งแสดงรายการที่ท่านสั่งซื้อ ท่านจะได้รับ การแจ้งข้อมูลทางอีเมล ที่ระบุไว้ด้วย
How to Order

| t4c084hs84o73rscjcpgumdd4s /
Untitled Document