Policy Privacy

นโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง / ข้อสงวนสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์

 

บทนำ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ www.kasoshopping.com โดยบริษัท กาโซ เทค จำกัด เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้และเป็นผู้ดำเนินการจัดการทั้งหมด

ลิงค์ 

เว็บไซต์นี้และส่วนบริการหรือแอพพลิเคชั่นอื่นเพื่อทำรายการออนไลน์อาจประกอบไปด้วยลิงค์สู่เว็บไซต์ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ("ไซต์ภายนอกอื่นๆ") ไซต์ภายนอกนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและการอ้างอิงของผู้ใช้เท่านั้น กาโซ ช้อปปิ้ง มิได้เป็นผู้ดำเนินการ, ควบคุม, หรือรับรองไซต์ภายนอกหรือข้อมูลที่ปรากฎภายในไซต์นั้น ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการไซต์ภายนอกเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ใช้จึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ไซต์ภายนอกอย่างละเอียดรอบคอบ

การรักษาความปลอดภัย 

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบสมาชิก ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลจะเริ่มทำงาน โดยระบบการรักษาความปลอดภัยการส่งข้อมูล (SSL) นี้จะเปลี่ยนข้อความที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้และ/หรือส่วนบริการเพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นรหัสลับ อย่างไรก็ตามแม้ว่า กาโซ ช้อปปิ้ง จะมุ่งมั่นเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอย่างเต็มความสามารถ กาโซ ช้อปปิ้ง ไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะสามารถป้องกันการเข้าถึงรหัสลับของผู้ไม่มีสิทธิ์ทุกกรณี ดังนั้น กาโซ ช้อปปิ้ง จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงเข้าสู่ข้อมูลของท่านโดยผู้ไม่มีสิทธิ์

ข้อสงวนสิทธิ์ 

ท่านตกลงว่าการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดย กาโซ ช้อปปิ้ง ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ :
  • การรับประกัน หรือการให้คำรับรองใดๆต่อเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้และ / หรือส่วนบริการเพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงการดำเนินการ, ความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์, ประโยชน์, การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือท่านภาพของข้อมูล, เนื้อหา หรือสิ่งอื่นๆ ปรากฎตามเอกสารนี้
  • บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด, เงื่อนไขทั้งหมดและการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายทางการค้า หรือตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ
  • การรับผิดชดใช้ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, พิเศษ, โดยมีความเกี่ยวเนื่อง หรือเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีโทษ หรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียรายได้, การสูญเสียค่าความนิยม, การสูญเสียชื่อเสียง, และการสูญเสียหรือมีความเสียหายของข้อมูล) เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด หรือแม้ว่าเราจะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  • การรับผิดชดใช้ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นหากมีการแทรกแซง หรือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านขณะที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งไซต์ภายนอก ท่านจะต้องมีความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองเมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ว่าไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นๆที่จะเข้าแทรกแซงที่จะสร้างความเสียหาย
นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก กรุณาเข้าชม นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อกำหนดทั่วไป 

หากข้อตกลงในนโยบายนี้มีความไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อตกลงที่บังคับตามมิได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกตัดออก และข้อตกลงอื่นที่เหลือยังมีผลบังคับใช้เช่นเดิม ทั้งนี้ท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโยกย้ายสิทธิหรือความรับผิดชอบของท่านภายใต้นโยบายนี้, ข้อตกลงการใช้งาน หรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ หัวข้อต่างๆมีไว้เพื่อช่วยในการค้นหาอ้างอิงเท่านั้น โดยไม่จำกัดขอบเขตเนื้อหาของส่วนนั้นๆ และหากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆ ในนโยบายนี้จากท่านหรือบุคคลอื่น โดย กาโซ ช้อปปิ้ง มิได้จัดการกับการละเมิดของท่านหรือบุคคลอื่นในทันที มิได้หมายความว่า กาโซ ช้อปปิ้ง จะไม่สิทธิ์มีเรียกร้องต่อการละเมิดนั้นในภายหลัง หรือการละเมิดในกรณีอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน 

กาโซ ช้อปปิ้ง ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินการต่อการละเมิดข้อตกลงในนโยบายนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามนโยบายนี้และข้อตกลงการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้น กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับ กาโซ ช้อปปิ้ง ที่จะต้องปฏิบัติตาม

กาโซ ช้อปปิ้ง สามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ หรือบริการอื่นๆของท่านโดยได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบาย และเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกปรับใช้กับเว็บไซต์นี้เพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์และการใช้บริการ และบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะมีการยุติ, ระงับ หรือยกเลิกการใช้งานก็ตาม

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน (เป็นสมาชิกของ กาโซ ช้อปปิ้ง) เพื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อย่างเช่น ลุ้นของขวัญ ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก สะสมแต้มใช้แทนเงินสดเป็นต้น สมัครสมาชิก

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ KASO SHOPPING 

กาโซ ช้อปปิ้ง ตระหนักถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ แม้ว่านโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญา และไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใดๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ กาโซ ช้อปปิ้ง ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า กาโซ ช้อปปิ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับปรุงนโยบายไว้ ณ ที่นี้ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ www.kasoshopping.com

การรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านอาจรวมถึง 
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
  • ที่อยู่อีเมล หมายเลขแฟกซ์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • หมายเลขบัตรเครดิต / ชาร์จการ์ด รวมถึงที่อยู่จัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องและวันหมดอายุ

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม 

โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อบริหารจัดการ เช่น การดำเนินการ การยืนยัน การตอบสนอง และการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และคำขอใช้บริการของเรา โดยใช้ข้อมูลของท่านที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนเพื่อการทำบัญชี (การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี) ลูกค้าสัมพันธ์ และเพื่อปรับปรุงและช่วยให้เราติดต่อกับท่านในอนาคต เช่น การระบุความต้องการและความชอบของท่าน

เมื่อใช้กฎหมายบังคับ เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือบุคคลที่สามตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ กาโซ ช้อปปิ้ง ลูกค้าของเรา เว็บไซต์ของเรา หรือผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านต่อบริษัทที่เรามีสัญญาหรือให้อนุญาต เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูล 

จากส่วนหนึ่งในความพยายามของเราเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เรามีการปรับปรุงและขยายบริการของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนี้ เราจะแต่งตั้ง ให้อนุญาต หรือทำสัญญากับพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นครั้งคราว เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่พันธมิตรธุรกิจเหล่านี้ บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ หรือผู้โฆษณาซึ่งมีสัญญาหรือได้รับอนุญาต เพื่อนำเสนอโปรโมชัน ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งไม่ใช่ของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ได้รับการติดต่อที่ไม่ต้องการ เราจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านเลือกหรือทำเครื่องหมายว่าสนใจผ่านประวัติส่วนตัวสมาชิกของเรากับพันธมิตรธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

ในกรณีที่อ้างถึงนโยบายนี้ เมื่อ กาโซ ช้อปปิ้ง ส่งผ่านข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เราจะทำให้แน่ใจว่ามาตรการ
ความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านนั้นมีความ เข้มงวดกว่าหรือไม่น้อยกว่ามาตรการของ กาโซ ช้อปปิ้ง แต่จะไม่รวมในกรณีที่ใช้กฎหมายบังคับให้เราส่งผ่านข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สาม 

ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ เช่น การขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการ ข้อมูลของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านนี้และจะถูกโอนย้ายไป

การแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากท่านต่อ
  • ธนาคาร เพื่ออนุมัติธุรกรรมหรือเพื่อชำระเงิน
  • หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
กาโซ ช้อปปิ้ง จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและ/หรือที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมดให้กับบุคคลที่สาม

การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 

ลิงค์ในเว็บไซต์ กาโซ ช้อปปิ้ง มีลิงค์ไปยังไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากท่าน นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ กาโซ ช้อปปิ้ง จะใช้กับข้อมูลที่ กาโซ ช้อปปิ้ง รวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

จดหมายข่าว 

การสมัครสมาชิกบริการรับข่าวสารทางอีเมลของ กาโซ ช้อปปิ้ง แสดงว่าท่านตกลงให้เราติดต่อท่านผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุด หากท่านไม่ต้องการเป็นสมาชิก ท่านสามารถลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของเราได้

ความปลอดภัย 

ระบบการซื้อสินค้าออนไลน์ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลการซื้อของท่านโดยใช้ Secure Socket Layer เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้สูญหาย ใช้ในทางที่ผิด และดัดแปลงแก้ไข มีเพียงพนักงานที่ได้รับอนุญาตที่มีข้อผูกมัดในการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรเก็บรักษารหัสเหล่านี้เป็นอย่างดี

คุกกี้ 

คุกกี้คือ ส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้คุกกี้ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตนในขณะที่อยู่บนไซต์ ซึ่งทำให้ระบบของเรารู้จักเบราว์เซอร์ของท่าน และจดจำชื่อและข้อมูลจัดส่งสินค้าของท่าน ท่านจะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีก เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ กาโซ ช้อปปิ้ง จะบันทึกที่อยู่และข้อมูลของลูกค้าไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ซึ่งข้อมูลนี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ กาโซ ช้อปปิ้ง เท่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและบริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ คุกกี้รหัสเซสชันจะหมดอายุเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ที่อยู่ถาวรจะยังคงอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านสามารถลบคุกกี้ที่อยู่ถาวรได้โดยทำตามวิธีที่ให้ไว้ในไฟล์ "วิธีใช้" ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ 

เพื่อความปลอดภัย จะไม่มีการบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ท่านต้องพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิตทุกครั้งที่ทำรายการซื้อ

การใช้พิกเซล 

เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ลูกค้าปฏิบัติกับอีเมลและเนื้อหาที่เราส่ง เราใช้พิกเซลในอีเมลเพื่อให้ทราบว่าใครได้เปิดข้อความแล้ว นอกจากนี้ เรายังใช้พิกเซลเพื่อเรียนรู้ว่าท่านได้รับอีเมลในรูปแบบ text หรือ html ซึ่งทำให้เราสามารถจัดส่งเนื้อหาในรูปแบบที่น่าสนใจที่สุด

ไฟล์บันทึก 

เราใช้ที่อยู่ไอพีเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์กว้างๆ เพื่อใช้งานโดยรวม ที่อยู่ไอพีไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตน

การยินยอมของท่าน 

การใช้เว็บไซต์ของ กาโซ ช้อปปิ้ง แสดงว่า ท่านยินยอมให้ กาโซ ช้อปปิ้ง รวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

ข้อมูลที่ติดต่อ 

หากท่านยังคงมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สามารถติดต่อ Service Center : E-mail : service@kasoshopping.com เราจะขอชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และความคิดเห็นของท่าน เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ / ข้อสงวนสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์ 

เมื่ออ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราที่ www.kasoshopping.com โปรดอ่านนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการคืนเงิน/ Refund Policy 

ในกรณีที่ทำการ Activate หรือเปิดการใช้งาน Activation code เรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนหรือ คืนสินค้า/เงิน ได้ในทุกกรณี
No refund or exchange in case been activated. For refund please contact service center 02-203-7500

ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้บังคับ 

เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุม ดำเนินการและบริหารโดย กาโซ ช้อปปิ้ง จากสำนักงานของ กาโซ ช้อปปิ้ง ในประเทศไทย กาโซ ช้อปปิ้ง ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่ อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ ๆจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น กฏหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

Service Center : 02-203-7500 

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.(พัก 12.00-13.00 น.)
Opening hours Monday - Friday from 9 am. to 6 pm.(Break 12 am. - 1 pm.)

| svgv7p4106oibf2ph9mqlsm54h /
Untitled Document