แถลงการณ์ด้านกฎหมาย
รายละเอียดที่จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้เผยแพร่เว็บไซต์นี้

สำนักงานที่จดทะเบียน:Kaspersky Lab HQ
39A/3 Leningradskoye Shosse
Moscow, 125212
Russian Federation

ที่อยู่ทางกายภาพ:Kaspersky Lab HQ
39A/3 Leningradskoye Shosse
Moscow, 125212
Russian Federation

ผู้จัดการทั่วไป:
Eugene Kaspersky
VAT (INN) – หมายเลข:
7713140469
ประเภทการก่อตั้งบริษัท:
ZAO (บริษัทร่วมทุนแบบปิดของรัสเซีย)
สถานที่ก่อตั้งบริษัท:
Moscow Registration Chamber
หมายเลขการก่อตั้งบริษัท:
1027739867473
อีเมล์:
โทรศัพท์:
+7-495-797-8700
แฟกซ์:
+7-495-797-8709

สำหรับรายละเอียดการติดต่อ โปรดดูหน้าการติดต่อของเรา

| tj996mm1kla1dt09i4ujcao954 /
Untitled Document